sebuah kubus mempunyai panjang sisi 12cm . berapakah volume kubus tersebut

1. sebuah kubus mempunyai panjang sisi 12cm . berapakah volume kubus tersebut?

2. sebuah balok mempunyai panjang 15cm,lebar 10cm dan tinggi 7cm . berapakah volume balok tersebut?

JAWABAN

Nomor 1.

Volume kubus yang panjang sisinya 12 cm adalah 1.728 cm³.

Nomor 2.

Volume balok yang mempunyai panjang 15 cm,lebar 10 cm dan tinggi 7 cm adalah 1.050 cm³.